روش تست کلر آب

یکی از روشهای ضدعفونی آب جهت نگهداری طولانی مدت آن ، استفاده از کلر است. روش تست کلر آب مقاله ای است که قصد دارد …

محاسبه کلر استخر

محاسبه کلر استخر در ایران بیش از ۹۰ درصد استخر ها برای گندزدایی و ضد عفونی از کلر استفاده می کنند. کلر را به هر …