• تاسیسات

    انجام کلیه خدمات تاسیسات ساختمانی و صنعتی با قیمت مناسب و تضمین کیفیت آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی و خصوصی شامل طراحی ،محاسبه ، مشاوره، ساخت و پیمانکاری تعمیر و نگهداری ایران سرویس کار

  • ساختمان